• Biz ijtimoiy tarmoqlarda:

Русский O'zbekcha English

LOYIHA BOSHQARUVI SOHASIDA LOYIHA MENEJERLARINI TAYYORLASH

"LOYIHA BOSHQARUVI SOHASIDA LOYIHA MENEJERLARINI TAYYORLASH"

mavzusidagi o‘quv kursining

O’QUV DASTURI

O’quv kursi loyiha menejerlari, funksional menejerlari, mavjud tashkilotlarning mutaxassislari uchun mo‘ljallangan.

O’quv kursining maqsadi talabalarni loyiha faoliyatini tashkil etishning zamonaviy uslubiy bazasi bo‘yicha nazariy bilimlarini va loyihani tashkil etish doirasida loyiha faoliyatini tartibga solish uchun loyiha standartlarini qo‘llash sohasidagi amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish.

O’quv kursi vazifalari:

- nazariya va amaliyotda qo‘llaniladigan loyihalarni tashkil etish sohasidagi asosiy toifalar va tushunchalarni o‘rganish;

- loyiha ishtirokchilari va manfaatdor tomonlarning tuzilishini ko‘rib chiqish, ularning munosabatlarini loyiha faoliyatini tashkil etish masalalari nuqtai nazaridan tahlil qilish;

- loyihani tuzish, bosqichlarni aniqlash, ishlarni parchalash, loyihaning hayotiy sikli tushunchalarini o‘rganish bo‘yicha yondashuvlarni tahlil qilish;

- loyiha faoliyatini tashkil etish xususiyatlarini o‘rganish: tashkiliy tuzilmalarning asosiy turlari, loyiha faoliyatini tashkil etish tizimida korporativ loyiha ofisining o‘rni va roli;

- turli darajadagi loyiha faoliyatini tartibga solish va standartlashtirishning o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rib chiqish: ichki loyiha hujjatlari, loyiha faoliyatining korporativ, milliy va tarmoq standartlari;

- loyiha faoliyati iqtisodiyotining asosiy predmeti va funksional yo‘nalishlarini, ularning doirasida asosiy maqsad va vazifalarni o‘rganish;

- loyihalash faoliyatining asosiy funksional yo‘nalishlari sharoitida rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilishning zamonaviy usullari tasnifini o‘rganish;

- loyiha faoliyatining asosiy biznes jarayonlarini va ularni har xil turdagi loyihalarda amalga oshirishning o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rib chiqish.

O’quv kurs dasturi quyidagi mavzularni o’z ichiga oladi:

 • Loyiha faoliyatining asosiy tushunchalari;
 • Loyiha faoliyatining tarkibiy tuzilishi;
 • Loyiha faoliyatini tashkil etish xususiyatlari;
 • Loyihalarning tashkiliy tuzilmalari;
 • Loyiha faoliyatini tartibga solish va standartlashtirish;
 • Qiyosiy tahlil. Zamonaviy dizayn standartlari;
 • Loyiha faoliyati uchun milliy standartlar;
 • Metodika loyiha faoliyati;
 • Loyiha faoliyatining funksional yo‘nalishlari;
 • Loyihalash metodologiyasini rejalashtirish;
 • Loyiha faoliyatini monitoring qilish va nazorat qilish metodologiyasi.

O’quv shakli kunduzgi, masofaviy

O’quv yuklamasi: 74 auditoriya o’quv soati

Muddati: 5 hafta, har kuni 09:00 dan 16:00 gacha

Oraliq nazorat: suhbat

Yakuniy nazorat: test

Kurs yakunida davlat namunasidagi sertifikat beriladi.

O’qish shartlari:

O’quv tili: rus tili, o’zbek tili

Hujjatlarni onlayn topshirish

Ilova qiling