• Biz ijtimoiy tarmoqlarda:

Русский O'zbekcha English

KOMPANIYA VA TASHKILOTLARDA KADRLAR SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISH

Oquv kursi xodimlarni boshqarish mutaxasislari, bo’lim hamda department boshliqlari, tizim tashkilotlari rahbarlari, o’rta va yuqori tashkilot menejerlari, hamda, rahbarlik lavozimida rezervda turgan xodimlar uchun moljallangan.

Oquv kursi maqsadi – zamonaviy mehnat bozorining asoslari haqida psixologik bilimlarni va iste’dodli kadrlarni o’zlashtirish tartibini amaliy jihatlarini shakllantirish, hamda, psixodiagnostika elementlari yordamida psixologik portretni tuzish qobiliyatini shakllantirish;

Oquv kurs vazifalari:

  • tashkilotga iste’dodli xodimlarni tanlab olishda zarur bo’lgan bilim va ko’nikmalarni rivojlantirish;
  • professional psixologik tanlovni o’tkazish uchun tanlash metodikasi texnologiyasi to’g’risida tizimli bilimni shakllantirish;
  • Psixologik bilimlarga asoslangan zamonaviy tashkilotlar tomonidan foydalaniladigan xodimlarni tanlashda, ularni baholashda asosiy jarayonlardan o’tish qobiliyatini shakllantirish;

Oquv kursi dasturi o’z ichiga quyidagi mavzularni oladi:

  • Iste’dodli xodimlarni tanlash, saqlash va rivojlantirish strategiyasi;
  • Xodimning psixologik portreti;
  • Xodimning professional va psixologik jihatlarini baholash.

Oquv kursni yakunlagach bitiruvchilar quyidagi bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladilar: “iste’dod” va “qobiliyat” tushunchalarining farqi; xodimlar tanlash mexanizmining asosi, iste’dodli xodimlarni qidirish strategiyasi, shaxs tuzilishida psixologik bilimning davomiyligi; xodimlar tanlashda ularning iste’dodini aniqlashni bilish, ilmiy bilimlari asosida psixologik portretini yasash, qo’l ostidagilarni xulqini bashorat qilish; shaxsning psixologik tahlilini tuzish qobiliyati, samarali xodimning psixologik portretini tuzishdagi ilmiy qo’llanmani amalda qo’llash qobiliyati.  

Oquv shakli: kunduzgi, kunduzgi ish vaqtidan ajralgan holda, yoki kechki, ish vaqtidan ajralmagan holda

O’quv  yuklamasi:

O’quv yuklamasi hajmi: 36 o’quv soati (shundan, auditor 24 oquv soati)

Davomiylik: 09:00 dan 16:00 gacha 3 kun mobaynida yoki 18:00 dan 21:00 gacha 6 kun mobaynida

Oraliq nazorat: suhbat

Yakuniy nazorat: test

Kurs yakunida davlat namunasidagi sertifikat beriladi

O’qish shartlari:
O’quv tili: rus tili
Tinglovchilar  soni: 15-20 ta
Kofe-breyk va obed o’qish narxiga kiritilgan.

Hujjatlarni onlayn topshirish

Ilova qiling